Scroll naar beneden voor Nederlands

How I work

 First of all, Thank you for being interested in my artwork, much appreciated!.

 

 • Your tattoo journey begins with you. An idea, an emotion, an event. My job is to transform your vision into something beautiful. Tattoos are an exchange, a form of communication and an art form.
 • The next step is to fill in my request form via ‘contact’
 • I’m a new mom so have patience, some days I can reply to emails within an hour, other times it can be days. 
 • For me the work begins from the moment I read your email. My mind starts creating straight away, please share everything you’d like to say and/or show.
 • Next we set a date, time and location for your tattoo. A deposit of €50 is made to confirm your appointment. It can be paid in cash or via bank transfer. This will be deducted from the price of your tattoo. 
 • Tattoo design; Your design will be finished on the day of your appointment. 
  Why? I want to give every tattoo and customer all the attention they deserve. A week before your appointment I physically start drawing, usually the design is already complete in my mind, it just needs to be brought to life!
  Another reason is that I want to be with you when you see the design, usually there are elements I have added or changed and I want to be able to explain this in person.

  If you are stressed about this we can plan a drawing appointment a week before hand to discuss and sketch together. No worries! These appointments last 10-20 minutes.
 • Small tattoos, a price will be set before we start tattooing. If the size varies from our original design we will agree on the new price before we start tattooing. If you have a budget I will do my best to work with you. 
 • Large tattoos. There are 2 options. 
  Option 1. We set the amount of hours we are going to tattoo per session and over what period of time. For example, a 3 hour session every 3 weeks until the piece is complete or a 4 hour session once a month. This depends on your budget, healing time, your availability and your pain threshold. In the first session allow an hour for discussing design, forms and preparation. 
  Option 2. Day session. We meet at 11.00, design is discussed, forms filled out and then we tattoo for 5-6.5 hours in one session with a lunch break in between. You are my only appointment that day.
 • Before your appointment- eat well, be hydrated, no alcohol or drugs, a good night sleep before hand does wonders. No need to shave the area being tattooed, I'll do that for you, wear comfortable clothes.
 • During the session we can take breaks if you need them, if you want to change the placement of the stencil that is fine, if it’s too painful and you need to end your session sooner than planned, that’s all okay. We are creating something together, you should feel at ease, but remember tattoos are painful 
 • Numbing cream can be used. No problem, you do need to buy this yourself. I'll happily give advice on where to buy and how to use.
 • At the end of each session I will explain the aftercare. 
 • I like to photograph my work. If you wouldn’t like your tattoo to be shared on social media, let me know. 
 • All tattoos are to be paid on the day in cash. If you are having money issues and need to postpone your appointment let me know in advance.
 • Deposits- Up to 5 days before your appointment rescheduling is not an issue, your deposit will not be lost. Cancellations made within 5 days of the appointment will not be refunded. I just don’t have enough time to find a new customer and prepare.  
   

  If you have questions please don’t hesitate to mail me clionareck@hotmail.com.

 

Hoe ik werk
Allereerst bedankt dat u geïnteresseerd bent in mijn werk, zeer gewaardeerd!.

 • Jouw tattoo-reis begint bij jou. Een idee, een emotie, een gebeurtenis. Het is mijn taak om uw visie om te zetten in iets moois. Tatoeages zijn een uitwisseling, een vorm van communicatie en een kunstvorm.
 • De volgende stap is het invullen van mijn aanvraagformulier via ‘contact’
  Ik ben een nieuwe moeder, wees geduldig met mij aub. Op sommige dagen kan ik e-mails binnen een uur beantwoorden, op andere momenten kan het dagen duren.
 • Voor mij begint mijn werk vanaf het moment dat ik uw e-mail lees. Mijn geest begint meteen te creëren, deel alsjeblieft alles wat je wilt zeggen en/of laten zien.
 • Vervolgens leggen we een datum, tijd en locatie vast voor uw tatoeage. Ter bevestiging van uw afspraak wordt een aanbetaling van € 50,- gedaan voor kleine tattoos en €150,- voor dagsessies. Het kan contant of via bankoverschrijving worden betaald. Dit wordt verrekend met de prijs van je tattoo.
 • Tatoeage-ontwerp; Op de dag van uw afspraak is uw ontwerp klaar.
  Waarom? Ik wil elke tattoo en klant alle aandacht geven die ze verdienen. Een week voor jouw afspraak begin ik fysiek met tekenen. Meestal is het ontwerp in mijn hoofd al klaar, het moet alleen nog tot leven gebracht worden!
  Een andere reden is dat ik graag bij je wil zijn als je het ontwerp ziet. Vaak zijn er elementen die ik heb toegevoegd of veranderd en ik wil dit graag persoonlijk kunnen uitleggen.

  Als dit te stressvol is voor jou, kunnen we een week van tevoren een tekenafspraak inplannen om samen te bespreken en te schetsen. Geen zorgen! Deze afspraken duren 10-20 minuten.
 • Kleine tattoos; er wordt een prijs afgesproken voordat we beginnen met tatoeëren. Als de maat afwijkt van onze originele ontwerp, spreken we de nieuwe prijs af voordat we beginnen met tatoeëren. Als je een budget hebt, zal ik mijn best doen om met jou samen te werken.
 • Grote tatoeages. Er zijn 2 opties.
  Optie 1. Per sessie plannen wij het aantal uren in dat we gaan tatoeëren en over welke periode. Bijvoorbeeld elke 3 weken één sessie van 3 uur tot het stuk af is of één keer per maand een sessie van 4 uur. Dit is afhankelijk van uw budget, hersteltijd, uw beschikbaarheid en uw pijngrens. In de eerste sessie hebben we ongeveer een uur tijd nodig voor het bespreken van het ontwerp, het invullen van formulieren en voorbereiding.
  Optie 2. Dagsessie. We spreken om 11.00 uur af, het ontwerp wordt besproken, de formulieren ingevuld en daarna tatoeëren we 5-6,5 uur in één sessie met een lunchpauze ertussen. Jij bent mijn enige afspraak op die dag.
 • Vóór uw afspraak: eet goed, zorg ervoor dat u voldoende gehydrateerd bent, geen alcohol of drugs, een goede nachtrust vooraf doet wonderen. Het is niet nodig om het lichaamsdeel dat wordt getatoeëerd te scheren, dat doe ik voor je, draag comfortabele kleding.
 • Tijdens de sessie kunnen we pauzes nemen als je die nodig hebt, als je de plaatsing van het stencil wilt veranderen, is dat prima, als het te pijnlijk is en je de sessie eerder moet beëindigen dan gepland, dat is prima. We creëren samen iets, je moet je op je gemak voelen, maar hou rekening met het feit dat tatoeages pijnlijk zijn.
 • Gebruiken van een verdovende crème mag. Geen probleem, deze dien je wel zelf aan te schaffen. Ik geef graag advies over waar te kopen en hoe te gebruiken.
 • Aan het einde van elke sessie zal ik de nazorg toelichten.
 • Ik fotografeer graag mijn werk. Als je niet wilt dat je tatoeage gedeeld wordt op sociale media, laat het me weten.
 • Alle tatoeages dienen op de dag zelf contant betaald te worden. Indien u geldproblemen heeft en uw afspraak moet uitstellen, laat mij dit dan vooraf weten.
 • Aanbetalingen - Tot 5 dagen voor uw afspraak is verzetten geen probleem, uw aanbetaling gaat niet verloren. Bij annulering binnen 5 dagen voor de afspraak wordt geen restitutie verleend. Ik heb gewoon niet genoeg tijd om een ​​nieuwe klant te vinden en me voor te bereiden.

 

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om mij een e-mail te sturen clionareck@hotmail.com.